.

.

.

Vi vill rikta ett stort varmt tack till alla er som på ett eller annat sätt
bidragit till att skapa en fin säsong på Ingeborrarp 2022. 

Utan alla duktiga utställare, härliga besökare och volontära krafter vore vi ingenting.
TACK till er alla och en riktigt god jul och gott nytt år från Ingeborrarp och Örkelljunga Hembygdsförening.
Välkommen åter 2023.
Programmet uppdateras till våren.