FÖRENINGENS HISTORIK

Den 28 oktober 1931 bildades Örkelljungabygdens Hembygdsförening.
Föreningen kom sedermera att anta namnet Örkelljunga Hembygdsförening.

Sedan föreningen bildades har det endast funnits fem ordföranden.
Dessa är:

Gunnar Schantz (1931 – 1937)
Hugo Wallin (1939 – 1941)
Gunnar Schantz (1942 – 1952)
Nils-Arvid Bringéus (1953 – 1997)
Vid årsmötet den 29 mars 1998 lämnade så Nils-Arvid Bringéus över orförandeklubban till
Bengt Andersson som fortfarande är ordförande.

Viktiga händelser:

1937 förvärvar hembygdsföreningen Slättsjöstugan
1945 återuppförs Slättsjöstugan i Hjelmsjö i Örkelljunga
1955 Hembygdsföreningen arrenderar mangårdsbyggnaden på Ingeborrarp av Johan Gyllestierna på Bjersgård.
1963 Logbyggnaden på Ingeborrarp återställd i ursprungligt skick
1978 Backstugan på Ingeborrarp är färdigrekonstruerad efter brand 1955
Den 18 januari 1981 förvärvar föreningen Ingeborrp 1:5 (Krökatorpet) från Bjersgårds godsförvaltning.
Den 14 november 1981 firar föreningen 50-årsjubileum med bl a högtidstal av landshövding Lennart Sandgren.
Den 10 december 1983 är det premiär för den första julmarknaden på Ingeborrarp.
Den 12 juli 1984 återuppförs skvaltkvarnen
Den 13 juli 1986 Smedjan återinvigs efter flyttning från Örkelljunga
Den 12 augusti 1990 arrangeras Ingeborrapsdagen för 20:de gången.
Den 13 juni 1992 öppnas trämuseet på Ingeborrarp
Den 14 juni 1997 invigs Slättsjöstugan på sin nya plats på Ingeborrarp
Den 12 juni 2003 tas ”Stallbyggnaden” intill Slättsjöstugan i anspråk som värdshus
Den 28 oktober 2006 firar hembygdsföreningen 75-årsjubileum
Den 16 november 2011 firar hembygdsföreningen 80-årsjubileum på hembygdsbokens kväll