Ett Kulturcentrum mellan tid och rum

I december 2017 fick vi det glädjande beskedet att vår leader ansökan gått igenom. Här följer lite information om projektet.
Projektet ska skapa en kreativ mötesplats med ambitionen att berätta lokal historia på ett nyskapande sätt. Med hjälp av olika kulturyttringar ska Ingeborrarp lyfta som besöksmål samt skapa ett större intresse för vårt gemensamma kulturarv. Projektet kommer att fokusera på folkbildning, skapa en mötesplats med fokus på kvalitet och delaktighet med målgruppen samt hjälpa till att lyfta lokala kulturaktörer.
Det huvudsakliga syftet är att bilda ett Kulturcentrum på Ingeborrarp och på det sättet locka fler besökare i alla åldrar till Ingeborrarp.
I nuläget är ett antal kulturföreningar i kommunen med som deltagare i projektet. Dessa är Örkelljunga Konstförening, Örkelljunga Teaterförening, samt IFALL – integration för alla.
Dessa mål ska vi fullfölja:

  • Sätta upp pjäsen ”Selma Lagerlöfs tre små kusliga” år 2017 på Forum Örkelljunga. Med ett konstnärligt professionellt team.
  • Sätta upp ”Ödesdramat i Lemmeshult” på Ingeborrarp 2018, med professionella och amatörer.
  • Att arrangera evenemang: Hur levde man förr för skolbarn.
  • Anordna kurser för gymnasiet.
  • Kvällskurser för intresserade barn och ungdomar, samt för föreningen IFALL.
  • Att anordna årliga hembygdsdagar för 6-åringar på Ingeborrarp.
  • Anordna skrönor i Skymningen, dramtiserade vandringar på Ingeborrarp.

Välkomna till Ingeborrarp för att se dessa mål förverkligas!