SKRIFTER

Örkelljunga hembygdsförening har sedan 1949
givit ut 50 böcker och sex småskrifter.

Böckerna hittar du i Gårdsbutiken ”Stallboden” på Ingeborrarp.
Du kan också vända Dig till Tommy Wallstedt på telefon 0435- 505 79 om Du vill köpa någon av våra böcker.
Tommy kan ordna att böckerna skickas till dig med post.
Vårt bankgiro är 945-0099.
Böckerna går också att köpa på:
Kulturhuset (Biblioteket) i Örkelljunga, telefon 0435-550 35
INICITI (Bokhandeln) Stockholmsvägen 9 Örkelljunga