STYRELSE

Ordförande

juridiska ärenden
Namn: Bengt Andersson
E-post: adv.bengt.andersson@outlook.com
Telefon: 0708-85 54 30
Bengt har varit ordförande sedan 1998

Vice ordförande/ Sekreterare

Namn: Bengt Hammarstedt
E-post: bengt.hammarstedt@telia.com
Telefon: 070-799 54 63

Miljö och säkerhetsansvarig:

Namn: Nils Rosenlund
E-post: na.rosenlund@telia.com
Telefon: 0435-518 07

Byggnads och säkerhetsansvarig:

Namn: Anders Persson
E-post: anders.persson@fjarrvarmeorkelljunga.se
Telefon: 0706-85 33 81

Marknadsföring/Aktivitetetsansvarig:

Namn: Emelie Andersson
E-post: info@ingeborrarp.se
Telefon: 0435- 531 00

Aktivitetetsansvarig:

Namn: Åsa Johnsson
E-post: johnsson75@hotmail.com
Telefon: 0707417090

Kassör:

Namn: Erika Ebbeson
E-post: ebbjoh@hotmail.com

Medlemstjänst:

Namn: Bo Söderberg
E-post: 043551289@telia.com
Telefon: 070-6881782