FÖRENINGENS SYFTE

Utdrag ur Stadgar för Örkelljunga Hembygdsförening antagna vid årsmöte den 29 mars 1998

Föreningens uppgift är att inom Örkelljunga kommun
bedriva och befrämja hembygdsvård och hembygdsforskning.

De byggnader, museiföremål och arkivalier som tillhör föreningen skall förvaras och vårdas på sådant sätt att full trygghet finns för deras bevarande till kommande tider.
Samlingarna får ej pantförskrivas.
Föreningen skall eftersträva att samordna alla inom kommunen verksamma krafter med hembygdsvårdande intressen.
Sammanslutningar, företag och personer som önskar stödja hembygdsvården kan inträda i föreningen som årliga eller ständiga medlemmar.
Medlem skall betala den avgift, som bestäms på årsmötet.
Till hedersledamot kan föreningen kalla person som på synnerligen verksamt sätt främjat dess syfte. Hedersmedlem är befriad från avgiften.